Đăng Nhập 
05 Tháng Tư 2020
..:: TIN TỨC ::..
 Xem tin bài

Xe cẩu tại nhật bản được đánh giá thế nào khi cạnh tranh với các thưng hiệu trên thế giới
10 Tháng Ba 2020 :: 8:30 SA :: 156 Views :: 0 Comments

 
Chất lượng đánh giá xe cẩu có công bố chức năng tại Nhật Bản: So sánh trước và sau khi đánh giá các báo cáo xác minh của ng ười  tiêu dùng

 Tại Nhật Bản, những chiếc xe cẩu đã được giới thiệu vào tháng 4 năm 2015 để cung cấp thêm các sản phẩm có nhãn rõ ràng với các chức năng chất lượng nhất định. Về việc chứng minh tính hiệu quả của sản phẩm, bằng chứng khoa học cho các yêu cầu chức năng được đề xuất phải được giải thích bằng các đánh giá có hệ thống (SR), nhưng chất lượng của SR không rõ ràng. Mục tiêu của tổng quan này là đánh giá chất lượng của SR dựa trên FFC đã đăng ký trên trang web của Cơ quan tiêu dùng (CAA) tại Nhật Bản và để xác định xem báo cáo xác minh CAA năm 2016 có liên quan đến việc cải thiện chất lượng của các nhà máy sản suất xe cẩu hay không. Phương pháp: Chúng tôi đã đánh giá chất lượng báo cáo của từng SR theo danh sách kiểm tra AMSTAR về chất lượng phương pháp. Chúng tôi đã tìm kiếm cơ sở dữ liệu từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10 năm 2015 với tư cách là trước SR và từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 đến ngày 31 tháng 1 năm 2018 với tư cách là sau SR. Kết quả: Trong số 104 SR được xem xét, 96 sản phẩm cuối cùng được bao gồm: 51 (53,1%) là thực phẩm bổ sung, 42 (43,8%) là thực phẩm chế biến không có chất bổ sung và 3 (3,1%) là thực phẩm tươi. Trong số 104 SR, 92 (88,5%) là các đánh giá định tính (nghĩa là không có phân tích tổng hợp) và 12 (11,5%) đã thực hiện phân tích tổng hợp. Điểm chất lượng trung bình của các SR trước và sau SR tương ứng là 6,2 ± 1,8 và 5,0 ± 1,9, giảm đáng kể về mặt thống kê (p <0,001). Kết luận: Nhìn chung, phương pháp và chất lượng báo cáo của các nhà máy sản suất xe cẩu kém hơn so với  trước, Dịch vụ cho thuê xe cẩu thì phát triển Cụ thể, có những mô tả và / hoặc triển khai rất kém về lựa chọn nghiên cứu và trích xuất dữ liệu, chiến lược tìm kiếm, phương pháp đánh giá rủi ro sai lệch, đánh giá sai lệch xuất bản và đưa ra kết luận dựa trên sự chặt chẽ về phương pháp và chất lượng khoa học của các nghiên cứu được đưa vào.
 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

www.vantaiduongviet.com | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: Eportal « Thiet ke website mien phi »